3 Verklighet

Aus der schwedischen Übersetzung von „25 Prinzipien der Realität“ von unserem Freund Klas Häger (Berlin)

Kosmiska principer

Verklighet

är i första hand

Skaparens ursprungliga koncept,

inte avgreningarna

som experimenteras fram

av dennes barn.

Ursprünglichen Post anzeigen