4 De juiste grootte van de illusie

Om spirituele vooruitgang te verkrijgen
moet de illusie worden gereduceerd.

Dit kan men bereiken door elk
opzichzelfstaand facet der illusie, die het
dagelijks leven belast, te analyseren en
haar dan weer de juiste grootte toe te kennen.

Haar juiste grootte, mijn vrienden,
is non-existentie.

 


Uit 25 Principes van de realität
Jochen Blumenthal / Coen Weesjes

paperback • kindle