4 De juiste grootte van de illusie

Om spirituele vooruitgang te verkrijgen
moet de illusie worden gereduceerd.

Dit kan men bereiken door elk
opzichzelfstaand facet der illusie, die het
dagelijks leven belast, te analyseren en
haar dan weer de juiste grootte toe te kennen.

Haar juiste grootte, mijn vrienden,
is non-existentie.

 


Uit 25 Principes van de realität
Jochen Blumenthal / Coen Weesjes

paperback • kindle

3 Realiteit

Realiteit
is in de eerste plaats
het oorspronkelijke concept
van de Schepper
en niet zijn uitlopers
in de vorm van experimenten
van zijn kinderen.


25 Principes van de realiteit

1 De illusie van de scheiding

In de illusie denk je

dat je slechts met hulp van de illusie contact met je mede-wezens kunt maken.

Je drukt je met woorden uit

en brengt ze door de lucht over,

door een telefoon of

een ander apparaat.

Deze ogenschijnlijke scheiding

van het ene bewustzijn van het andere is een illusie.

De scheiding is illusie en geen realiteit.


uit 25 Principes van de realiteit31XZMnUPLwL

Nederlandse vertaling: Coen Weesjes