4 Illusionens sanna storlek

  För att nå spirituella framsteg, måste illusionen reduceras.   Det kan inte ske, genom noggrann analys, av varje enskild beståndsdel av det som utgör vår vardag, för att sedan tillskriva dem, en viss storlek.   Deras sanna storlek, mina vänner, är obefintlig.     4 Illusionens sanna storlek weiterlesen